отровено куче в Девня 2

Девненци сигнализираха в групата „Забелязано в Девня“ за поредно отровено бездомно куче в община Девня.

Загрижени хора са правили опити (без резултат) да сигнализират Общината за мъртвото животно. Стигнали са до заведението на общинският съветник Денис Куцаров, който веднага позвънил на „Дежурен Община“, но от там му отговорили, че е неделя и „няма как да стане“. Така трупът на кучето стоя цял ден в оживената част на кв. Девня 2.

От коментарите под публикацията научихме, че девненци наричали убитото куче „Тигърка“. Според хората кучето не е било агресивно и само преди седмица е родило малки.

Малките на отровеното куче са били открити в парк „Разсадника“, затиснати с камъни. Едното е открито мъртво – другото все още е живо.

малко убито кученце в Девня

Обществеността на Девня отново е разделена на две, заради поредното престъпление срещу безстопанствените кучета и неспособността на общината да се справи с проблема.

Част от гражданите, включително и нашата редакция, остро осъждат това криминално деяние, а други за съжаление са на мнение, че това е решението на проблема с бездомните животни.

Според съда разпоредбите на Закона за защита на животните изрично поставят безстопанствените кучета под надзора и грижите на общините, а общините не могат да пренебрегнат задълженията си да осигурят безопасна среда на своите граждани.

Кметът Свилен Шитов или упълномощено от него длъжностно лице в сътрудничество с организации за защита на животните трябва да подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.

Община Девня трябва да работи по програмите за контрол над безстопанствените кучета и осигуряване на бюджетни средства, без това да води до негативно отражение към хуманното отношение към животните. Кметовете на общини организират изпълнението на програмите и плановете по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните. При неизпълнение на задълженията по ал. 2 се прилага чл. 69 от Закона за защита на животните!

В Девня обаче, единственото което се направи за бездомните животни през последните години е тяхното преброяване, и то от доброволци. Почти два месеца доброволци от Девня преброяваха бездомните животни. Общият брой безстопанствени кучета, обитаващи територията на община Девня е около 174 бр., повечето от които все още не са кастрирани. Точната бройка можете да научите тук.

От резултатите стана ясно, че най-голяма е бройката на бездомни кучета от 1 г. до 5 г., което означава, че проблемът се е задълбочил през последните 5 години, докато кмет е Свилен Шитов от ГЕРБ.

Заради това бездействие на кмета по този изключително наболял проблем в Девня, гражданите отново са разделени на две. Повечето хора, които защитават тази грозна постъпка са били нападани от безстопанствени кучета и ги е страх за собствената си безопастност, и тази на децата им. Според тях решението на проблема с бездомните животни е тяхното убийство.

Обикновено хората смятат, че само в случай на ухапване от домашно куче могат да получат обезщетение, тъй като собственикът на животното е известен и има яснота по въпроса към кого да насочат претенцията си. Това обаче съвсем не е така.

В голяма част от случаите вредите се причиняват от безстопанствени кучета. Важно е да знаете, че ако бъдете ухапани от бездомно животно, въпреки че не знаете кой е собственикът му, имате право на обезщетение за неимуществени вреди. Това е така, защото според Закона за защита на животните (ЗЗЖ), за безстопанствените животни, които се намират на територията на дадена община, отговаря последната и е длъжна да полага грижи за тях чрез изпълнителния си орган – кмета, а той, от своя страна, може да възложи работа по изпълнение на това законово задължение на други общински служители, респ. органи. В ЗЗЖ са предвидени редица задължения на общинските органи за овладяване популацията на безстопанствените кучета, но тези задължения не се прилагат в Община Девня.

Всеки човек може да заведе дело срещу Общината, като поиска обезщетение от няколко хиляди лева за претърпените страдания. Когато налице е доказано бездействие на органи и длъжностни лица на общината за контрол върху изоставените животни на територията й, какъвто е случая в община Девня, всеки може спечели съдебно дело срещу Общината.

Препоръчваме на гражданите на Девня, които ги е грижа и искат да помогнат на животните, ако забележат нещо подозрително да подават сигнали директно до зоополицията на телефон 112.