Музей на мозайките в Девня
© Devnya.online

21 проекта ще бъдат финансирани по новата програма за подпомагане на Черноморските общини. С въвеждането на първата по рода си реформа се променя начина на изразходване на държавните пари за реклама на туристическите услуги. Тя е стъпка в посока за повече прозрачност и ефективност в съответствие с препоръките на ЕК от Годишния доклад за България.

На 18.12.2023 г. от 9.30 ч. ще се проведе официална церемония в сградата на Министерството на туризма, на която представителите на всички одобрени общини, ще подпишат договорите си за предоставяне на финансовата помощ.

Абонамент за новините в Google

Работата на оценителната комисия на Министерството на туризма приключи на 12.12.2023 г., след като разгледа, оцени и класира постъпилите проектни предложения по Процедура чрез подбор на “Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в Черноморските общини в Република България”.

В рамките на срока за кандидатстване бяха подадени 21 проектни предложения чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Оценката на всяко едно от тях се проведе в периода 29.11.2023 г. – 12.12.2023 г. на два етапа: проверка на административното съответствие и допустимостта, както и техническа и финансова оценка.

В резултат на извършените оценки и на базата на получените точки са одобрени за финансиране следните 21 предложения, като класирането е в низходящ ред:

 1. BG-176789478-2023-01-0003  „Популяризиране на Община Шабла на територията на Федерална Република Германия като средство за развитие на входящия туризъм“  с бенефициент община Шабла;
 2. BG-176789478-2023-01-0016 „Поморие – непознатата туристическа дестинация в България“ с бенефициент община Поморие;
 3. BG-176789478-2023-01-0006 „Варна –  магията на морето“  с бенефициент община Варна;
 4. BG-176789478-2023-01-0011 „Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България“  с бенефициент община Балчик;
 5. BG-176789478-2023-01-0017 „Поморие – соленият път на щастието“ с бенефициент  община Поморие;
 6. BG-176789478-2023-01-0008 „ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)” с бенефициент Община Дългопол;
 7. BG-176789478-2023-01-0021 „Туристическа заетост 365: Повишаване на заетостта в туризма в община Созопол“ с бенефициент  община Созопол;
 8. BG-176789478-2023-01-0007  – „Варна дестинация на четири сезона – неразкритите съкровища“ с бенефициент община Варна;
 9. BG-176789478-2023-01-0018 „Промотиране на  дестинация  Южно Черноморие на Туристически пазар Чехия“ с бенефициент община Приморско;
 10. BG-176789478-2023-01-0001 „Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на туристическия пазар“  с бенефициент община Аксаково;
 11. BG-176789478-2023-01-0002 „Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на Немския туристическия пазар“ с бенефициент община Аксаково;
 12. BG-176789478-2023-01-0015 „Промотиране на дестинация „Бургас“ на туристически пазар Полша“ с бенефициент  община Бургас;
 13. BG-176789478-2023-01-0013 „Промотиране на дестинация Южно Черноморие на туристически пазар Средна Европа (Германия и Чехия)“ с бенефициент  община Малко Търново;
 14. BG-176789478-2023-01-0005  „Прекрасният Несебър – Вашето място за почивка сред древни забележителности“  с бенефициент  Община Несебър;
 15. BG-176789478-2023-01-0014 „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания“ с бенефициент община Бургас;
 16. BG-176789478-2023-01-0010 „Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари“ с бенефициент  община Несебър;
 17. BG-176789478-2023-01-0012 „Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини“ с бенефициент община Балчик;
 18. BG-176789478-2023-01-0004 „Фламенко Фестивал Шабла 2024“ с бенефициент  община Шабла;
 19. BG-176789478-2023-01-0009 „Бяла – част от космическата история“ с бенефициент община Бяла;
 20. BG-176789478-2023-01-0019 „ Девня – Популяризиране на туризма в общината“  с бенефициент  община Девня;
 21. BG-176789478-2023-01-0020 „Суворово – уникални туристически преживявания“ с бенефициент община Суворово.

Абонамент за новините в Telegram