Лисичата опашка на Агрополихим в Девня
Снимка: Facebook / Ayşee Erdoğan

Попитахме изкуственият интелект ChatGPT относно въздействието на Агрополихим върху околната среда в Девня.

Вижте какво ни отговори новата технология:

Абонамент за новините в Google

Агрополихим е един от най-големите производители на минерални торове в България и един от най-големите работодатели в Девня. Въпреки това, дейността на компанията има сериозни последици за околната среда в региона. В тази статия ще разгледаме какви са тези последици и какво може да се направи, за да се намали техния негативен ефект.

Замърсяване на въздуха

Една от големите проблеми, свързани с работата на Агрополихим, е замърсяването на въздуха. В производството на минерални торове се използват големи количества химикали, които могат да се разнасят от вятъра в околната среда. Това може да доведе до замърсяване на въздуха и да доведе до различни здравословни проблеми при хората, които живеят в близост до завода.

Проблемът със замърсяването на въздуха не е нов в Девня. През 2011 година компанията беше принудена да спре работа за няколко дни, за да може да се намали замърсяването на въздуха. Въпреки това, замърсяването на въздуха от компанията продължава да бъде голям проблем за околната среда в региона.

Замърсяване на водата

Замърсяването на водата е друг голям проблем, свързан с работата на Агрополихим. Вода, която се използва в производството на минерални торове, може да съдържа токсични вещества, които да се отделят в околната среда. Тези отпадъци могат да замърсят реките и езерата в района и да доведат до унищожаване на водните екосистеми и биоразнообразието.

През януари 2020 година Агрополихим бе обвинена за замърсяване на река Провадийска. Според доклад на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) причината за замърсяването е изтичане на аммиакова вода от заводските съоръжения на компанията в Девня. Специалисти от ИАОС измериха увеличени нива на амоняк и нитрати в реката, което може да доведе до сериозни последици за водните екосистеми и здравето на хората.

След обвиненията, Агрополихим обяви, че ще инвестира 15 милиона евро за модернизация на завода си в Девня и ще инсталира нова, по-модерна система за филтриране на отпадъчните води. От компанията също така беше издадено официално извинение за замърсяването на реката и бе наложена глоба от 2 милиона лева от Министерството на околната среда и водите.

Този случай е само един от многото замърсяващи инциденти, свързани с Агрополихим в Девня през последните години. Тези инциденти подчертават значението на прозрачността и активното участие на общността в наблюдаването на дейността на компаниите, които могат да имат отрицателно въздействие върху околната среда.

Замърсяване на почвата и подземните води

През годините „Агрополихим“ е изливал различни вредни вещества в почвата и подземните води в района на Девня. Един от най-големите проблеми е свързан с изхвърлянето на фосфорна киселина, която замърсява околната среда и предизвиква сериозни проблеми за здравето на местните жители.

Според данни от доклад на Европейската агенция по околна среда, „Агрополихим“ е един от най-големите замърсители на подземните води в България. Компанията е изпускала големи количества отровни вещества като амоняк, нитрати и фосфорни киселини, които са попадали в подземните води и причинявали значителни щети за околната среда.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско в сряда

Влияние върху здравето на хората и животните в региона

Замърсяването на околната среда от „Агрополихим“ в Девня е имало сериозни последици за здравето на хората, които живеят в района. Местните жители са изложени на отровните вещества, като амоняк, нитрати и фосфорни киселини, които проникват във въздуха, почвата и подземните води. Мнозина от тях страдат от различни заболявания, свързани с излагане на токсични вещества. Излишно е да казваме, че тези проблеми са много сериозни и трябва да бъдат решени възможно най-бързо.

Причините за замърсяването са много и могат да бъдат свързани с производствения процес на „Агрополихим“, който използва големи количества различни химикали за производство на торове и други агрохимикали. Тези вещества могат да доведат до сериозни здравни проблеми като дихателни заболявания, увреждания на нервната система, заболявания на кожата и други.

Замърсяването на околната среда от „Агрополихим“ в Девня също има влияние върху животните в района. Местните фермери съобщават за заболявания на животните, като белия дроб и кожни заболявания, които са причинени от изпускането на отровни вещества в околната среда.

Промени в дейността на „Агрополихим“

През последните години компанията е била принудена да внесе промени в дейността си, за да намали влиянието си върху околната среда. Такива мерки включват инсталиране на филтри за почистване на отработените газове и други технологични подобрения.

Около Агрополихим винаги има голям интерес от медиите и обществеността, което показва, че проблемът не може да бъде игнориран. Трябва да се предприемат действия, за да се ограничат последиците за околната среда и здравето на местните хора. Агрополихим трябва да поеме отговорността за своите действия и да предприеме мерки за защита на околната среда. Трябва да се направят сериозни инвестиции в по-модерна технология, която да може да произвежда торове и химикали по-екологично.

Заключение

В заключение, работата на „Агрополихим“ в Девня има сериозни последици за околната среда. Защитата на околната среда трябва да бъде приоритет за всяка компания, която работи с химически вещества, като „Агрополихим“.

Принципите на устойчивост и отговорност към околната среда трябва да бъдат внедрени във всяка фирма, за да се намалят негативните последици върху околната среда и да се защитят екосистемите. Необходимо е да се въведат по-строги нормативни изисквания за защита на околната среда, като се прилагат най-добрите практики и технологии. Важно е да се осъзнае, че защитата на околната среда е не само задължение към закона, но и към нашата обща отговорност като граждани на света.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Лисичата опашка отново се извиси над Девня

Абонамент за новините в Telegram