Подобряват условията в дома за хора в неравностойно положение в Провадия

Община Провадия приема заявления от кандидати за потребители на здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Провадия“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 722 778, 58 лв., съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Общата цел на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение. Той предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, включително в контекста на пандемични ситуации.

Абонамент за новините в Google

Проектът ще обхване най-малко 134 нуждаещи се на територията на Община Провадия. На всички тях ще бъдат осигурени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнявани в полза на потребителите напълно безплатно, са още доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, съдействие при поддържане на лична хигиена, медицински грижи, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

ПРОЧЕТИ
Историческият парк организира специално събитие за 3 март

Ще бъдат проведени и обучения на служителите, осигуряващи мобилните интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда – домашни помощници, медицински специалисти, социални работници, психолог, рехабилитатор и др.

Предоставянето на услугите ще започне на 15 март тази година, а приемът на документи ще се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. Заявлението за потребители е по образец и може да бъде получено в Информационния център за обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация-Провадия, по места в кметствата на селата, или да бъде изтеглено от сайта на Община Провадия.

Абонамент за новините в Telegram