На 10.10.2023г. бяха доставени последните видове съдове за съхранение на отпадъци тип „паркови кошчета“. През последните 20 дни поетапно се доставиха съдовете за съхранение на битови отпадъци, които да бъдат разположени на територията на общината.
Общинска администрация – Белослав е обявила обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нови пластмасови съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери с плосък капак тип „Ракла“ 1.1 м³, контейнери тип „Бобър“ 1.1 м³, пластмасови кофи с колела за битови отпадъци – 120 литра и паркови кошчета 50 литра за нуждите на община Белослав“ на
15 юни 2023г. след едномесечно проучване и провеждане на пазарни консултации, в т.ч. събиране на оферти от различни производители, доставчици и транспортни фирми, с цел изготвяне на техническа спецификация и определяне на необходимия брой и вид на съдовете.
Липсата на държавен, респективно и общински бюджет, доведе до забавянето на закупуване и доставка на съдовете, като след приемане на бюджета през месец септември и спазване на необходимите срокове, Договорите за доставка на съдовете по четирите обособени позиции се подписаха и изпълниха в срок.
През изминалите дни поетапно се сглобиха и транспортираха както домакински съдове, така и контейнери в малките населени места с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна. Обезпечени са и молбите на жителите за подмяна на съдове в кв. Акации, гр. Белослав. До края на седмицата ще бъдат раздадени и домакинските съдове в южната част на гр. Белослав.
От следватаща седмица ще започне поетапна подмяна на скъсаните контейнери тип „ Ракла“ и тип „ Бобър“ и паркови кошчета в гр. Белослав, съобщават от Общинска администрация – Белослав.

Абонамент за новините в Telegram