полицейска палка на МВР

Варненският апелативен съд увеличи размерите на изпитателния срок и на глобата, наложени от Окръжния съд във Варна на подсъдим за подкуп, съобщиха от пресслужбата на съда.

Предмет на въззивна проверка е присъда, с която двама полицейски служители са били признати за виновни и наказани условно. С измененото наказание Христо Г. ще заплати 3 хиляди лв. /вместо присъдените от първата инстанция хиляда лв./, а изпитателният срок на наказанието „лишаване от свобода“ се увеличава на 5 години /вместо 4/. Мъжът е подсъдим за това, че при продължавано престъпление на 30 март 2019 г. в качеството си на полицейски орган чрез изнудване – със злоупотреба със служебно положение, е поискал дар в размер на 440 лв. и е приел дар в левове и евро на обща стойност 415 лв., които не му се следват, за да не извърши действие по служба. Той е лишен от право да упражнява професия или дейност, свързана с МВР за 3 години.

Абонамент за новините в Google

Костадин К. е признат за виновен, че не изпълнил служебните си задължения, за да набави за съпроцесника си материалната облага. Спрямо него първоинстанционната присъда бе потвърдена – 8 месеца лишаване от свобода, отложени с изпитателен срок от 3 години.

Въззивното производство бе образувано по протест на прокуратурата и  жалби на подсъдимите.

По време на автопатрулната си дейност старши полицаите забелязали на централен булевард във Варна спрян на аварийни светлини автомобил, в нарушение с правилата за движение. В колата имало наркотични вещества, които трябвало да се доставят. Полицейските служители забелязали притеснението на свидетелите и ги проверили за забранени предмети. У единия открили наркотично вещество. Другият мъж предложил „да се измисли нещо“. Христо Г. обяснил, че сумата, която имали – 220 лева, не е достатъчна и са нужни още толкова. Свидетелят обещал да ги намерят и предадат. Същевременно последвал указанията на полицейския служител да постави наличните пари в полицата за гражданска отговорност и му я даде. Малко по-късно свидетелите се сдобили със 100 евро и ги предали на Христо.

ПРОЧЕТИ
Сериозен остава проблемът с кадрите в туризма във Варна и областта

И тази инстанция констатира, че служителите на МВР безспорно са извършили служебни нарушения. Те не докладвали на оперативния дежурен за осъществената проверка и констатираното правонарушение, въпреки данните за престъпление – държане на наркотични вещества. Не съобщили за проверените лични вещи и документи; за намерените пакетчета с наркотични вещества; не съставили протокол за откритите вещи; нито издали заповед за задържане и не отвели проверяваните лица в най-близкото поделение на МВР.

Показанията на свидетели, съпоставени с установеното чрез експертизи, проведените телефонни разговори и данните от прилаганите СРС установяват по категоричен начин осъществените противоправни действия.

Доколкото подкупът е користно престъпление – длъжностното лице не само съзнава, че получава имотна облага, която не му се следва, но и разбира, че прави това, за да извърши или не действия по служба. Престъпленията, свързани с неизпълнение на служебни задължения от страна на полицейските служители, са предпоставка за множество други нарушения и престъпления. Тези прояви изискват по-сериозна държавна реакция за противодействие, е записано в решението на Апелативния съд. Реакцията обаче трябва да е в съзвучие с процесуалните правила за определяне на справедливо наказание – то трябва да е съответно на престъплението.

В този случай са налице критериите за условно осъждане: наказанието „лишаване от свобода“ да е до 3 години; подсъдимият да не е осъждан с лишаване от свобода; за поправянето и превъзпитаването му да не e наложително ефективно изтърпяване. С увеличаването на размера на глобата и максималния изпитателен срок по отношение на Христо Г. целите на закона ще бъдат постигнати, смята Апелативен съд – Варна.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

Абонамент за новините в Telegram