Водопроводната мрежа и улици в белославското село Езерово ще бъдат обновени по проекта „Водопроводна мрежа по ул.“Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул.“Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Добруджа“, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“, ул.“Крайбрежна“, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) с.Езерово общ. Белослав“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 1 935 186, 38 лв. Бенефициент е Община Белослав.

По проекта ще бъде подменена водопроводната мрежа по улиците “Енергетик“, „Клокотница“, „Стамболийски“, „Светлина“, „Добруджа“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Крайбрежна“, ”Преслав”(юг) и ”Дебелец”(юг) в село Езерово. Предстои асфалтиране и на улиците „Добруджа“, „Светлина, „Енергетик“, „Клокотница“, „Дебелец“, „Преслав – юг“ и „Крайбрежна“.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Община Варна обявява конкурс за туристическо лого и слоган

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване качеството на водата, намаляване до минимум на авариите по водопроводната мрежа, качествена визия, предоставяне на удобство на жителите и гостите в населеното място.

След успешното изпълнение на проектните дейности село Езерово ще има 100% изградена водоснабдителна мрежа. С реконструкцията на уличната мрежа ще се подобри цялостната инфраструктура и ще се осигурят условия за свободно движение на населението и гостите на Община Белослав.

Проектът е стартирал на 16.06.2023 г. и ще продължи до 15.09.2025 г. 

Абонамент за новините в Telegram