По проект ще оказват подкрепа и грижа на възрастни хора в Аксаково

50
Подкрепа на възрастни хора по проект в Аксаково

Община Аксаково започва изпълнението на проекта „Грижа  в  дома в община Аксаково“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на инвестицията е 641 870, 53 лв. Това съобщиха от Областния информационен център в морската столица.

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнявани в полза на потребителите, са още доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Ще бъдат обхванати 119 лица в неравностойно положение на територията на общината, които ще получават грижи от общо 30 специалисти – домашни помощници, рехабилитатор, психолог и медицински сестри.

Община Аксаково набира заявления на кандидат – потребители за получаване на почасовите услуги. Документи се приемат на адрес: гр. Аксаково, ж.к. „Надежда”, бл.1, вх.1. или чрез електронната платформа за социални услуги на едно гише на адрес http://soss.aksakovo.bg/. Желаещите могат да кандидатстват по време на целия срок на изпълнение на проекта. Социалните услуги ще бъдат предоставяни на одобрените от 1.04.2023 г. до 31.03.2024 г. Телефон за допълнителна информация: 0895521199.