По проект подкрепят уязвими лица във Ветрино, съобщиха от Общината.

Проект № BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. , беше проведено обучение в Кранево от 18.01.2023г. до 20.01.2023г. на тема „Разширяване капацитета на общинските служители за придобиване на ключови компетенции при работа с представители на местните общности и уязвимите групи“.

Абонамент за новините в Google

Абонамент за новините в Telegram