Информационен и административен център бе изграден на Фериботен комплекс „Белослав”. Строително-монтажните дейности са изпълнени по проекта „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“. Това съобщиха от Областния информационен център – Варна.

Финансирането е осигурено от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Общата стойност на инвестицията е 90 424, 50 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Абонамент за новините в Google

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта, освен изграждане на информационния и административен център, е облагородена и обществената зона около него. Центърът изпълнява административни и информационно-обслужващи дейности за рибарския сектор. От него се получава информация за условията за отплаване, както и за графика на едрогабаритни кораби, минаващи през плавателния канал, за да достигнат до пристанище „Варна – Запад“.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 10 април

Обектът се използва и като наблюдателен пункт от експертен екип на ФК „Белослав“, чиято дейност е да подава онлайн информация за лоши метеорологични условия, които възпрепятстват свободното движение на ферибота и други плавателни съдове, придвижващи се през канала.

Абонамент за новините в Telegram