Питат и жителите на Аврен дали искат безплатни съдове за домашно компостиране

210
Община Аврен стартира проучване, относно нагласата на жителите за безплатно предоставяне на съдове за домашно компостиране.
Община Аврен има възможност да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект за закупуване на домашни компостери за зелени и биоразградими отпадъци. При одобрен проект от страна на ПУДООС, същите ще бъдат осигурени и раздадени на жителите по реда на постъпилите заявления, до изчерпване на закупените с отпуснатите средства съдове за домашно компостиране.

С това си начинание Общината има за цел да насърчи и подобри разделното изхвърляне и събиране на отпадъци на своята територия.

Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, в резултат на който е получаването на един изключително полезен продукт богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата.

За заявяване на компостер е необходимо:

  1. Кандидатите да бъдат собственици на имота, върху който ще бъде разположен компостера.
  2. Собствениците на имота да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота.

Образецът на заявлението може да бъде получен от:

  1. Деловодството на Община Аврен.
  2. Кметствата по населените места.
  3. Интернет страницата на Община Аврен.

Пакетът документи (Заявление и копие на документ за собственост) се подава:

  1. В деловодството на Община Аврен (с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ №50)
  2. На e-mail: [email protected].
  3. В кметствата по населените места
Проучването стартира от  23 .01.23г. /понеделник/ и набирането на заявления ще продължи до 03.02.23г. /петък/.
Бързи влакове отново ще спират на спирка Добрина, община Провадия
Бързи влакове отново ще спират на спирка Добрина, община Провадия, съобщиха от общинската администрация.
От 01.02.2023г. бързите влакове № 2601 и № 2602, отново ще спират на спирка Добрина.
Влак № 2601 София – Варна, пристига на сп. Добрина в 13:36 ч.
Влак № 2602 Варна – София, пристига на сп. Добрина в 08:18 ч.