Пенсиите ще бъдат увеличени на два етапа. Това се случва, след като депутатите гласуваха окончателно предложената от правителството актуализация на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г.
От 1 юли се увеличават тези за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. и се вдигат с 10%. Изчислението ще се прави след добавяне в размера им на 60-те лева, които до юни се изплащат като COVID добавки, както и индивидуалните изплащани суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г.
За пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (COVID добавки) се включват в размера на пенсията.
За пенсиите за трудова дейност, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г., също се предвижда включване на 60 лв. в размера на пенсията. Минималната пенсия от 370 става 467 лв. (ръст от 26.2%). Максималната се вдига от 1500 на 2000 лева (33.3%). Социалната пенсия от 170 лв. става 247 лв. (45.3%).
от 1 октомври ще има ново преизчисление – със средния осигурителен доход за 12-те месеца преди отпускането на пенсиите. Тези, отпуснати до 31 декември 2007 г., ще се преизчисляват със средния осигурителен доход за 2007 г. от 398.17 лв. С увеличение от 70% максималната пенсия ще се вдигне до 3400 лева.
За промените до края на годината ще са нужни близо 1.4 млрд. лева.
200 хил. пенсионери ще получават по-висока от минималната пенсия, каквато взимат сега, а 30 хил. ще се възползват от премахването на тавана.

Абонамент за новините в Telegram