Пенсиите се увеличават на два етапа

49

Пенсиите ще бъдат увеличени на два етапа. Това се случва, след като депутатите гласуваха окончателно предложената от правителството актуализация на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г.
От 1 юли се увеличават тези за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. и се вдигат с 10%. Изчислението ще се прави след добавяне в размера им на 60-те лева, които до юни се изплащат като COVID добавки, както и индивидуалните изплащани суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г.
За пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми (COVID добавки) се включват в размера на пенсията.
За пенсиите за трудова дейност, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г., също се предвижда включване на 60 лв. в размера на пенсията. Минималната пенсия от 370 става 467 лв. (ръст от 26.2%). Максималната се вдига от 1500 на 2000 лева (33.3%). Социалната пенсия от 170 лв. става 247 лв. (45.3%).
от 1 октомври ще има ново преизчисление – със средния осигурителен доход за 12-те месеца преди отпускането на пенсиите. Тези, отпуснати до 31 декември 2007 г., ще се преизчисляват със средния осигурителен доход за 2007 г. от 398.17 лв. С увеличение от 70% максималната пенсия ще се вдигне до 3400 лева.
За промените до края на годината ще са нужни близо 1.4 млрд. лева.
200 хил. пенсионери ще получават по-висока от минималната пенсия, каквато взимат сега, а 30 хил. ще се възползват от премахването на тавана.