Първото заседание на новоизбраните общински съветници ще се проведе в Бяла

6
Право на кандидатстване за финансово подпомагане по програмите „Децата на Бяла“ и „Успешни студенти“ имат ученици и студенти, с постоянен или настоящ адрес в Община Бяла, или учащи в училищата на територията на общината, постигнали висок успех.

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на Варна свиква Първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Бяла.

Заседанието ще се проведе днес, 10 ноември 2023 г. от 16.30 часа в сградата на Народно читалище “Пробуда”, ул. “Андрей Премянов” №14, гр. Бяла, при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Общински съвет – Бяла, съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ПРОЧЕТИ
Съдът във Варна потвърди решение на ОИК за избор на общински съветници в Долни чифлик

Преди началото на заседанието, новоизбраните кметове и общински съветници ще положат клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.