местен референдум в село Падина - Община Девня
Снимката е илюстративна

Днес в с.Падина се провежда местен референдум за това дали жителите са съгласни да не се изгражда площадка за събиране и третиране на отпадъци на територията на селото.

Местният референдум протича нормално, при висока активност и интерес от страна на жителите на селото.

Абонамент за новините в Google

След краят на вота ще оповестим резултатите.

Напомняме, че дружеството „ЕкоСейф“ което от 2019 г. работи в девненският кв. Химик, изгаря опасни и неопасни отпадъци в Девня. През 2020 г. фирмата поиска да увеличи количествата отпадъци, предвидени за изгаряне в инсталацията си в Девня, в това число и опасни като азбест, нефтопродукти, твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни и антифризни течности и др. Друга фирма в същия бранш – „ЕкоСоник“ също има инвестеционно намерение към съседния терен, т.е. до „ЕкоСейф“.

ПРОЧЕТИ
Започнаха записванията в школите към Общинския детски комплекс във Варна

Балирани отпадъци от Италия пък се използват за гориво в девненските циментови заводи. „Девня цимент“ е сключил договор с две италиански общини – Палермо и Неапол за използване на отпадъците като гориво.

Ако жителите на с. Падина одобрят складирането на отпадъци, славата на Девня като „Долината на голямата химия“ ще бъде леко изменена на „Долината на боклука“.

Абонамент за новините в Telegram