До 30 000 лв. за финансиране на започване и развитие на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания и по-облекчени условия за кандидатстване предлага Министерството на труда и социалната политика, съобщиха от Облоастния информационен център във Варна.
Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.
На 24 месеца от 36 се намалява срокът, за който финансираният бизнес задължително трябва да работи.
Предложенията за промени на Методиката за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност вече са публикувани за обществено обсъждане.

Абонамент за новините в Telegram