723 споразумения за 1,942 млрд. лв. със 191 общини са подписани от 13 февруари  до днес от министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Те са за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. От местните администрации са подадени общо 1290 заявления за финансиране на различни инвестиционни предложения. По 234 от тях са установени забележи, като са върнати за отстраняване от общините, а около 300 предстоят да се разгледат и подпишат от новото ръководство на МРРБ.

В Община Варна ще бъдат реализирани проекти за над 137 млн. лв.

Абонамент за новините в Google

Какви проекти предстои да бъдат реализирани и в останалите варненски общини:

Аврен:

С 5,7 млн. лв. ще бъде извършена рехабилитация на общински път VAR 2005 от км 0+000 до км 4+740 (с. Бенковски – с. Равна гора)

Аксаково:

7,5 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване водоснабдителната система на с. Любен Каравелово

3 млн. лв. ще отдели през тази година държавата за рехабилитация и реконструкция на път VAR2033/ / III – 902, Оброчище – Кичево / – Орешак – Граница общ. (Аксаково – Варна) – Каменар – / VAR2028

С 2,1 млн. лв. ще се извърши неотложно възстановителни работи на улици и отводнителни канавки от ОТ4 до ОТ17, от ОТ100 до ОТ19 и поясни канали от ОТ1+50м до ОТ100 в с. Въглен, Община Аксаково

Белослав:

1,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати за рехабилитация на път VAR1022 /I – 2, Девня – Граница общ. (Аксаково – Белослав) – Езерово – /III – 2008/ в участъка от с. Езерово до границата Общини Белослав-Аксаково (извън населено място), с дължина 1 340 м

715 хил. лв. са отделени и за тласкател за отпадъчни води в с. Езерово от канализационна помпена станция на ул.Александър Стамболийски до източната регулационна граница на с.Езерово, общ.Белослав

Бяла:

1.МРРБ отпуска 2,2 млн. лв. за разширяване, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване“

ВТОРИ ЕТАП: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди“, включващ подобекти: – „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди – част ВиК и

– „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди – част Електрическа

2.С малко над 1 млн. лв. ще се извърши реконструкция на улицa „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т. 418

3. 920 хил. лв. са предвидени за реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в автогара гр. Бяла, община Бяла, Област Варна

4. 620 хил. лв. ще бъдат отпуснати за реконструкция на ул. “Димитър Панчев” от о.т. 218 до о.т. 222

5. 610 хил. лв. ще бъдат вложени в реконструкция на ул. “Щерьо Певтичев” от о.т. 132 до о.т. 135

7. 580 хил. лв. се дават за основен ремонт и изграждане на тротоари по ул. “Брегова” от ул. “Черноморка” до ул. “Иван Калчев

8. Друг одобрен проект за 150 хил. лв. в община Бяла е за реконструкция на ул. “Теменуга” от о.т. 461 до о.т. 212

Ветрино:

През тази година ще бъдат отпуснати малко над 3,6 млн. лв. за реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в общината, а целият проект е на стойност малко над 12 млн. лв.

ПРОЧЕТИ
Аксаково посрещна 20-а година като град

1,2 млн. лв. ще отпусне МРРБ за ремонт и реконструкция на улица в с. Ягнило, общ. Ветрино

572 хил. лв. са отделени и за ремонт на улици в село Невша

С 560 хил. лв. ще се извърши ремонт и реконструкция на улица „Г. С. Раковски“ в с. Ветрино

Вълчи дол:

Сериозни проекти предстои да бъдат реализирани през тази година в община Вълчи дол. Малко над 2,6 млн. лв. са отделени за рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол-Войводино-граница Община (Вълчи дол Суворово)-Николаевка от км 5+000 до км 6+740

Около 1,2 млн. лв. ще струва и ремонтът на площадно пространство – централна градска част в гр. Вълчи дол

Девня:

През тази година ще бъдат отпуснати 5,8 млн. лв. за подмяна на улични водопроводи на територията на Община Девня

С 2,5 млн. лв. ще бъде изграден плувен басейн със ЗП / РЗП 214,05 кв.м. и инфраструктура към него

2 млн. лв. ще бъдат вложени и за реконструкция, основен ремонт и въвеждане на енергийна ефективност на музей на мозайките и благоустрояване на прилежащата паркова среда

С 1,5 млн. лв. ще започне изграждането на стадион в гр. Девня с РЗП 2327 кв.м. и инфраструктура към него като целият проект е за около 4,2 млн. лв.

550 хил. лв. ще бъдат отделени за основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на сградата на Кметство с. Падина

Долни чифлик:

В община Долни чифлик тази година ще бъдат вложени 1,9 млн. лв. за реконструкция на водопроводна и улична мрежа по ул. “Орлов камък”, ул. “Камчийска долина” в с. Горен чифлик

Близо 1,7 млн. лв. ще бъдат отделени и за реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на каналицзационна мрежа по ул. “Шипка”, ул. “Рила”, ул. “Смолян” и ул. “Витоша”

Дългопол:

С 515 хил. лв. ще се извършат неотложни аварийно-възстановителни работи по покривна конструкция на НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1896 г.” гр. Дългопол

Суворово:

В община Суворово предстои да бъдат реализирани 4 важни проекта. С почти 4,6 млн. лв. ще се извърши рехабилитация на общински път VAR 2240/III-2901/ Суворово – Дръндар – Николаевка / VAR – 2116/, участък -Суворово- Дръндар от км 0+000 до км 5+540

Друг проект за близо 2,2 млн. лв. предвижда рехабилитация и реконструкция на част от второстепенната улична мрежа в община Суворово“ по две обособени позиции

330 хил. лв. отпуска държавата за изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Суворово“ в две обособени позиции

С 21 хил. лв. ще се извърши ороектиране на сградата на детска градина “Буратино”, гр. Суворово – група с различен адрес “Звездички”, с. Чернево

На срещите си с кметовете министър Цеков още веднъж изрази притеснението си, че може да се окаже, че няма достатъчно строителни фирми, които да изпълнят всички национални и общински обекти, които предстои да стартират в страната. Кметове потвърдиха този риск и отбелязаха, че освен глад за строители се очертава и недостиг на проектанти, които също са малко на брой у нас.

Абонамент за новините в Telegram