Отпада таксата за издаване на удостоверение от Община Варна за наличие и липса на задължения за местни данъци и такси. Предложението на групата на ПП „Възраждане“ беше одобрено на днешното заседание на местния парламент.

Вносителите се мотивират с това, че Националната агенция по приходите издава удостоверението напълно безплатно, докато в общинската администрация същият документ се получава срещу такса, която варира според срока на издаване. Съветниците са на мнение, че всички граждани трябва да са равнопоставени пред институциите във Варна и затова предлагат промяна в общинската наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Абонамент за новините в Google

Друго решение от днес е да се отпусне финансова помощ в размер на 25 000 лв. за арх. Иво Димитров. Младият страда от тежко заболяване и има спешна нужда от средства за лечение в Турция.

ПРОЧЕТИ
261 проверки на системата за разделно събиране на отпадъци извършиха служители на Община Варна през април

Общинският съвет гласува също увеличение на капитала на „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ с 22 440 лв. Средствата представлява стойността на отпуснатите от общинския бюджет целеви субсидии за извършване на предпроектни дейности и проектиране изграждането на асансьорна уредба и за покупката на три телемедицински устройства за изследвания.

Одобрен бе и застраховател на имуществото на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна.

Абонамент за новините в Telegram