Отмениха забраната за влизане на коли в Морската градина на Варна през определено място

9

Административен съд – Варна спира действието на Решение № 1247-4 на Общински съвет – Варна от 11 май 2023 г., с което е одобрен окончателен проект за актуализация на Генерален план за организация на движението на територията на Община Варна, в частта на: графична част – чертеж 102.3 ( подходът е в м. Салтанат, посока пътя към Златни пясъци, преди супермаркет „Паркмарт“ ), където според актуализацията на ГПОД се предвижда: премахването на 7 бр. съществуващи знаци, поставянето на нов знак В 2 и Т 7 и се изместват антипаркинг колчета на посоченото място.

В мотивите си съдът сочи, че с ограничаване достъпа до имотите на Е. В., с поставянето на нови забранителни знаци за влизане на пътни превозни средства в двете посоки (В2) и за контролиран достъп (Т7), жалбоподателят ще бъде лишен от правото да получава наем от административно деловите сгради, които се намират в имотите, поради получено предизвестие от страна на наемателите за прекратяване на договорите, във връзка със създадените пречки с процесното решение за ползване на наетите имоти. В резултат жалбоподателят ще претърпи значително и трудно поправими вреди. Съдът намира за основателно оплакването на жалбоподателя, че оспореното решение и неговото предварително действие /изпълнение/ засягат конституционно гарантираното му право на собственост, още повече че към момента не е организиран достъпът на пътни превозни средства на територията на Приморски парк и не е въвеждан пропускателен режим за автомобили с предходно решение на ОбС-Варна.

В заключение съдът приема, че искането за спиране действието на обжалваното решение на ОбС-Варна се явява основателно в частта, в която засяга правата на жалбоподателя – за територията, в която попадат собствените му имоти и за забраната за влизане на моторни превозни средства, касаеща неговите имоти.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария.

В Административен съд – Варна са образувани още три дела по жалби от граждани, собственици на имоти в местност „Салтанат“, против процесното решение, като постъпилите жалби в съда до момента са девет.