Отбелязваме Международния ден на Земята

За пръв път Денят на Земята е отбелязан в САЩ през 1970 г. с цел приобщаване на хората на планетата към идеята за опазване на околната среда.

91

Международният ден на Земята се отбелязва на 22 април. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на планетата.

На фокус са екологичната и социалната политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентите са се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

През 1990 г. празникът е обявен за международен, а България е една от първите страни, присъединили се към тази инициатива. На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.

ИЗТОЧНИКcross.bg