От 01 до 30 ноември 2022 г. на територията на страната се провежда традиционната акция „Зима“.

Акцията се провежда по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство на Българския Червен кръст и други държавни институции.

Абонамент за новините в Google

Акцията се провежда в три кампании, които и тази година са със следните акценти:

От 01 до 10 ноември 2022 г.– кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.

Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС.

Планира се съвместно с органите на местната власт извършването на проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2022 г..

Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

ПРОЧЕТИ
Седем партии влизат в 50-ото Народно събрание

Кампанията „Безопасно шофиране през зимата“ е планирана през периода 21 – 30 ноември 2022г..

Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните системи.

От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:

– да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

– да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;

– да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение.

По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия.

При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

Абонамент за новините в Telegram