Остават 13 дни за смяна на личния лекар

34

Остават 13 дни, в които всеки може да смени личния си лекар. Следващият възможен период за нов избор на личен лекар е от 1 до 31 декември. В останалото време смяната може да се осъществява само при прекратяване на договора на общопрактикуващия лекар или при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго.

Смяната става, чрез попълване на регистрационна форма за постоянен избор, достъпна за разпечатване и от сайта на Националната здравноосигурителна /www.nhif.bg/. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители.

ПРОЧЕТИ
Продължава войната на пътя във Варненско

Смяната се извършва по служебен път и не е необходимо да уведомявате сегашния си лекар, че сте записан в друга пациентска листа.

В персонализираната информационна система на НЗОК избор на общопрактикуващ лекар може да се прави и онлайн, ако здравноосигуреното лице има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за личен лекар.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място временно, имат възможност да направят временен избор за период до пет месеца. След изтичане на посочения срок, лицата се възстановява автоматично в пациентската листа на лекаря, при когото са записани за постоянно.

ИЗТОЧНИКzdrave.net