Право на кандидатстване за финансово подпомагане по програмите „Децата на Бяла“ и „Успешни студенти“ имат ученици и студенти, с постоянен или настоящ адрес в Община Бяла, или учащи в училищата на територията на общината, постигнали висок успех.

Нови две изборни дела бяха образувани в Административен съд – Варна. Жалбоподателите оспорват Решение № 71/30.10.2023 г на Общинската избирателна комисия (ОИК) Бяла, с което на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получени данни от протоколите на СИК са избрани  общинските съветници в община Бяла.

Според жалбоподателите процесното решение е незаконосъобразно, предвид допуснати съществени нарушения на Избирателния кодекс (ИК) при провеждане на изборния процес и отчитане на изборните резултати от категорията на съществените, които водят до реална промяна на окончателния изборен резултат.

Абонамент за новините в Google

В една от жалбите се твърди, че в рамките на изборния ден членовете на Секционната избирателна комисия (СИК) са допуснали съществено нарушение, позволявайки присъствието в изборните помещения, вкл. и изборните кабини, на кандидати на политически партии.  Жалбоподателят иска от съда да назначи съдебна експертиза, вещото лице по която, след като извърши анализ на определените като действителни и недействителни бюлетини, да установи дали те съответстват на изборния резултат и ако не съответстват, да отговори на въпроса дали това променя крайния резултат от изборите. Има и особено искане за спиране на оспореното решение на Общинската избирателна комисия (ОИК)  Бяла.

ПРОЧЕТИ
Изтребват с "Бандит" кърлежите в градския парк на Девня

И в двете жалби се твърди, че има груби нарушения при преброяване на бюлетините и установяване на броя на действителните и недействителните. Жалбоподателите искат от съда да отмени процесното решение на ОИК Бяла като незаконосъобразно и да обяви оспорения изборен резултат за недействителен.

Абонамент за новините в Telegram