Осигуряват топъл обяд за 350 души във Вълчи дол

25
Раздават топъл обяд на бедни хора в Аксаково

От началото на тази година 350 потребители от 21 населени места в Община Вълчи дол са обхванати от проекта „Топъл обяд в Община Вълчи дол“. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Общият му бюджет е 930 057, 60 лв. Бенефициент е местната администрация.

Основната цел на проекта e осигуряване на подкрепа на уязвими граждани от Община Вълчи дол, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си.

Всеки работен ден на хората, които са включени в целевата група, се предоставя супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт. Топлият обяд се доставя до дома на крайния потребител от персонала на Домашен социален патронаж в гр. Вълчи дол.

Право на помощта имат лица и семейства без приходи или с ниски доходи; възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тях и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане; хора с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни.

Проектът е стартирал на 1.10.2022 г. и ще продължи до 30.09.2025 г.