Европейската служба за борба с измамите

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съобщи, че е разследвала няколко случая за предполагаеми измами, насочени към средства от ЕС, а два от тези случаи са за изпълнението на местни проекти в България. Агенцията препоръчва страната ни да върне 11,7 млн. евро заради нередностите.

Първият случай е свързан с проект за пречиствателната станция за отпадъчни води, която е била завършена през 2012 г. като част от европейски проект, но всъщност никога не е започнала да функционира.

Абонамент за новините в Google

Съоръжението е трябвало да почиства и отстранява замърсителите от отпадъчните води, но според Европейската служба то създава заплаха за общественото здраве и околната среда. ОЛАФ препоръчва по проекта да бъдат възстановени 4,8 млн. евро след приключване на разследването.

ПРОЧЕТИ
Две шипобедрени костенурки спасиха край село Бозвелийско служители на ДГС-Провадия

Другото дело също е за водоснабдителен проект. След сигнал от анонимен източник Европейската служба разследва пет големи договора за строителство и надзор в рамките на проекта. Има събрани доказателства, които показват, че са били представени фалшиви документи в процеса на възлагане, а на етапа за изпълнение са били одобрени некачествени работи.

ОЛАФ препоръчва България да възстанови 6,9 милиона евро, както и да бъде заведено съдебно дело.

Останалите случаи, за които агенцията съобщава, са в Румъния и Унгария и също се отнасят за сходни проекти, пише „Булевард България“.

Абонамент за новините в Telegram