ОИЦ – Варна представи програмен период 2021-2027 на събитие в Долни чифлик

65

ОИЦ-Варна представи настоящия програмен период 2021-2027 г. и инструмента ИТИ по време на информационна среща в Община Долни чифлик. В нея се включиха представители на местната администрация, регионални общински звена, неправителствени организации и други заинтересовани, съобщиха от Областния информационен център в морската столица.

Присъстващите бяха запознати с целите и приоритетите на новите програми и възможностите, които те ще дават на потенциалните бенефициенти. Аудиторията научи какво представлява териториалният инструмент ИТИ, чиято цел е да се насърчава партньорството между различни общини, институции и заинтересовани страни в осъществяването на интегрирани мерки. В концепции за ИТИ могат да участват всякакъв вид проекти, финансирани от различни източници, като водещи са общите специфики и потенциал за развитие на целевите територии в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. В рамките на срещата бе презентирана и ролята на Областните информационни центрове в експертния състав на Регионалния съвет за развитие – в Звеното за медиация и Звеното за публични консултации, в контекста на подхода за интегрирано териториално развитие.

По време на събитието бе представен и проектът „Подобряване средата на живот в община Долни чифлик, чрез изграждане на Крайбрежна зона за отдих в КК Шкорпиловци“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Общата стойност на инвестицията е 249 996, 48 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик. По проекта ще бъде изградена крайбрежна зона за отдих в кк „Шкорпиловци“. Ще бъдат обособени зони за стрийт фитнес, за игри, за рекреация и отдих, изгледна площадка с бинокъл. Изпълнението на проекта ще продължи до 7.11.2023 г.