ОДМВР-Варна е предприела необходимите мерки за спокойното протичане на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Създадена е необходимата организация за засилено полицейско присъствие около обектите и местата, където ще се провеждат мероприятия; в районите на големи търговски комплекси, църковни храмове, манастири и др. Предвидено е засилено полицейско присъствие в районите на автогари, жп гари и други места с масово струпване на хора.

Абонамент за новините в Google

Организирани са срещи с фирми, осъществяващи частна охранителна дейност в места, където се очаква да се провеждат празнични мероприятия, с цел подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти.

Проведени са работни срещи с административните ръководители и отговорниците на обекти, съхраняващи или опериращи със значителни финансови средства – банки и небанкови финансови институции, търговски вериги, дружества, включително и такива, осъществяващи инкасова дейност. Акцентирано е върху възможните рискове от престъпни посегателства, необходимостта от повишена бдителност и комуникация с полицейските структури и органи за своевременно реагиране при възникнала необходимост.

Специално внимание е обърнато на собствениците и ползвателите на увеселителни заведения по отношение на техните задължения, свързани с охраната и пропускателния режим в обектите, действията им при струпване на посетители пред тези обекти, недопускане превишаване на определения допустим капацитет на заведенията, поддържането в изправност на аварийните и други изходи.
Обърнато е внимание на организаторите, планиращи празненства с участието на деца, да се съобразят и да спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за закрила на деца на обществени места. Предвидени са проверки на търговски обекти, питейни, нощни и увеселителни заведения, складови бази, борси, тържища и пазари съвместно с други компетентни държавни органи (Агенция „Митници“, НАП, НАНХ, КЗП и др.), касаещи:

-продажби и/или съхранение на склад на акцизни стоки без бандерол;
-продажба на наливен алкохол без установен произход;
-продажба на алкохол на лица под 18 – годишна възраст;
– документи за произход и срок на годност на предлагани хранителни продукти.

Предвидени са специализирани полицейски операции, имащи за цел повишаване сигурността на гражданите и безопасността на движението по пътищата, както и за ограничаване предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия.
На 22.12.2023 г., 23.12.2023 г., 24.12.2023 г., 27.12.2023 г., 29.12.2023 г. и 01.01.2024 г., в сектор „Пътна полиция“ и Районните управления е създадена организация за осигуряване на максимален брой полицейски екипи на вход-изходите на големите населени места и по основните пътни направления. В посочените дни дейността ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на трафика от служители с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за недопускане образуването на колони. Осигуряване присъствие и в районите на опасни пътни участъци, в участъци с въведена временна организация на движението и в районите на кръстовища, характеризиращи се с недостатъчна пропускателна способност на движението.
Засилен контрол ще има над водачи с поведение, представляващо опасност за останалите участници в движението по пътищата, свързано с неправилни маневри – изпреварване, навлизане в лентата за насрещно движение, движение в аварийната лента; недопускане отнемането на предимство и други нарушения съобразно спецификата по територия.

ПРОЧЕТИ
Община Варна обявява пет конкурса за предоставяне на социални услуги

В периода 22.12.2023г. – 02.01.2024 г. са планирани специализирани полицейски операции „Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост“. В териториите за провеждането им ще бъдат включени и малки населени места, курортни селища и туристически комплекси.

За да сте подготвени за предстоящите празнични дни от „Пътна полиция“ препоръчват:
Предварително да планирате пътуването. Непосредствено преди тръгване да се информирате за пътната обстановка и евентуално въведени ограничения. Не шофирайте уморени или след употреба на алкохол.  Проверете  редовността на документите на автомобила. Съобразявайте се с пътните знаци и маркировка, с въведените ограничения и метеорологичната обстановка. Уверете се в доброто състояние и подготовка на автомобила за движение в зимни условия. При влошаване на метеорологичната обстановка, не тръгвайте на път. При попадане в опасна ситуация, първо сигнализирайте на тел. 112 и едва тогава се свържете с близките си или се обозначи в социалните мрежи.

ОДМВР-Варна Ви пожелава спокойни и щастливи празници!

Абонамент за новините в Telegram