ОДМВР Варна ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Нови удостоверения ще бъдат издавани от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените за първи тур са невалидни.

За втория тур на изборите за общински съветници и за кметове в населените места, където ще се проведат такива, служителите на звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Варна и РУМВР в града и областта ще работят на 4 ноември от 8.30 до 17.30 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.30 часа. Нови удостоверения ще бъдат издавани от 31 октомври до 5 ноември включително, тъй като издадените за първия тур на изборите на 29.10.2023 г. са невалидни.

В седмицата преди 5 ноември 2023 г., когато ще се проведе вторият тур на изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас:

1.      В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

ПРОЧЕТИ
„ВиК – Варна“ призовава за разумно ползване на питейната вода

2.      При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 3 ноември 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

1.       Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР Варна и РУМВР в града и областта –  за дните от 31 октомври до 4 ноември от 8.30 до 17.00 часа и на 5 ноември от 8.30 до 19.00 часа.

2.       Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3.      В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУМВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 5 ноември 2023 г.