Общностен център гр. Вълчи дол отново отваря врати за провеждане на лятно училище!

38

Общностен център гр. Вълчи дол отново отваря врати за провеждане на лятно училище, съобщават от общината.

Лятното училище ще се проведе в периода от 15.06.2023 г. до 31.07.2023 година.

Целта е да се увеличи готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.

Услугата е насочена към следната целева група: Деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят за първи клас.

Посещавайки лятно училище, децата имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище.

В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.