Да бъде направен референдум сред жителите на община Девня „за” или „против” изгарянето на отпадъци в Девня – това ще предложи на следващото заседание на Общински съвет-Девня Денис Куцаров, общински съветник първи мандат.

Куцаров изрази публично своето становище след като Солвей Соди оповести новото си инвестиционно намерение на среща с обществеността и го внесе в РИОСВ-Варна. Намерението е да вложи 350 милиона лева в изграждането на инсталация за оползотворяване на алтернативни горива и/или биомаса, основно неопасни битови отпадъци. След публичната среща Денис Куцаров коментира за Радио Варна.

Абонамент за новините в Google

Вече е известно също, че мениджърите на „Солвей Соди“ ще представят инвестиционното намерение за изграждане на инсталацията на още една публична среща – тя е обявена за жителите на кв.Повеляново на 24.10, понеделник.

Очаквайте подробности!

Абонамент за новините в Telegram