областният управител на Варна Марио Смърков
Областният управител на Варна Марио Смърков / Снимка: vn.government.bg

На редовно заседание на 27.02.2023, почти с пълно единодушие, общинските съветници на община Ветрино, област Варна, взеха съмнителното решение да се предоставят пасищни общински земи на ВЕИ инвеститори, за да развиват проекти върху тях.

ВЕИ амбициите в тази община са много, в тях се включват и соларните паркове, които напълно ще усвоят пасищната земя и ще я превърнат в абсолютно неизползваема.

Абонамент за новините в Google

Всички животновъди в района са изправени пред огромно ощетяване, без дори да подозират за това взето набързо решение.

От публичната информация става ясно, че 2 от имотите, предвидени от общината за ВЕИ инвестиции, са в Натура 2000! Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Как така общинските съветници на Ветрино взимат подобно решение и то почти напълно единодушно, според протоколите от заседанието.

Още съмнителни факти

Последната промяна на ОУП (общо устройствен план) на Ветрино е направена въпреки забраната за промяната на предназначението на пасища и мери, тъй като те са дом на много диви животни и птици. РИОСВ Варна е допуснало изменението без да бъде направена екологична оценка на устройвания план, което е в противоречие с първоначалната екологична оценка при неговото първо приемане, която забранява промени на пасаща и мери. Линк към решението на РИОСВ.

Все факти, които водят до въпроси!

Заради чии интереси общинските съветници приемат подобно ощетяващо животновъдите, природата и като цяло съмнително решение?

Защо РИОСВ Варна е допуснала изменението без екологична оценка?

Цялото решение следва да бъде върнато за преразглеждане или одобрено от областния управител на Варна Марио Смърков. Срокът за това изтича още в началото на следващата седмица, затова е много любопитно какво ще е мнението на областният управител и дали то ще бъде в полза на обществото или в полза на определени интереси.

Още любопитни факти изплуват в публичните документи от сайта на община Ветрино, а именно: в доклада за наблюдение и контрол при прилагането на общия устройствен план на община Ветрино за 2021, на страница 5 се появява информация за инвестиционно намерение на „Солар Грийн Енергжи“, линк към доклада. Като основен изпълнителен директор на фирма „Солар Грийн Енергжи“ в Търговския регистър е посочено името на небезизвестната Гинка Върбакова, която преди време беше свързана със скандал за продажбата на ЧЕЗ, която в крайна сметка пропадна, но беше шумно отразена.

И така въпросите стават още повече! В крайна сметка обаче поминъкът на хората отново страда, природата отново е пренебрегната за сметка на нечии интереси, имоти по Натура 2000 и местообитание на диви животни ще бъдат унищожени.

Очакваме решението на областния управител Марио Смърков…

Бележка: Линк към решението на общински съвет Ветрино от 27.02.2023: https://www.vetrino.bg/uppfiles/4167.pdf

Абонамент за новините в Telegram