В изпълнение на проекта „Грижа в дома в община Ветрино“ местната администрация обяви прием на заявления от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашни условия. Финансирането е осигурено от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият бюджет на проекта 252 755, 74 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик, съобщиха от ОИЦ-Варна.

Общата цел е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Абонамент за новините в Google

Проектът предвижда подпомагане на поне 46 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, за период от 12 месеца. На всеки потребител ще бъдат осигурявани някои от следните услуги: почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в дома и психологическа подкрепа; доставка на лекарства, храна и продукти от първа необходимост; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. На база на индивидуалните потребности хората от целевата група ще бъдат посещавани по график от медицински сестри, санитари, психолог и рехабилитатор. Те ще подпомагат нуждаещите се по предварително изготвен график, като всяко лице ще получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

ПРОЧЕТИ
Изпратиха златните момичета на художествената ни гимнастика на Олимпиадата в Париж

Желаещите да бъдат включени като ползватели на грижите в дома могат да подават документи в Информационния център на Община Ветрино до 1.06.2023 г.

Проектът е стартирал на 1.04.2023 г. и ще продължи до 1.06.2024 г. 

Абонамент за новините в Telegram