Превенцията на употреба на психоактивни вещества, трафикът на хора и кибертормозът ще са основни акценти в инициативата

Дирекция „Превенции“ към Община Варна започва онлайн кампания под надслов „Безопасен интернет – рисковете в сянка“. Повод за инициативата е Международният ден за безопасен интернет, а целта е превенция на рисковото поведение в интернет. Кампанията стартират от вчера – 6 февруари и ще продължи до 29 февруари, включително.

Абонамент за новините в Google

Темите, които ще бъдат засегнати, са превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на трафика на хора и превенция на кибертормоза.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 3 юли

Кампанията ще повиши информираността на младите хора за разпознаване на рискови ситуации. Цели се да се постигне промяна на нагласите за практикуване на рисково поведение онлайн.

Посланията ще бъдат разпространявани чрез социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, дигиталните платформи p2prevention.bgshkolo.bg и интернет страницата на дирекция „Превенции“ prevencii.com.

Абонамент за новините в Telegram