Община Варна започна поетапно монтиране на преместваеми камери във връзка с затягането на контрола върху чистотата във Варна. Това съобщи заместник-кметът по сигурността Илия Коев, който контролира процеса с видеонаблюдението.

В координационен център в общината ще се събира информацията и картината от камерите. Целта е контрол върху замърсяването, правилното съхранение, събиране и извозване на отпадъците.

Абонамент за новините в Google

Камерите ще проследяват както машините, свързани с процеса по сметосъбиране и сметоизвозване, така и работниците от чистотата, служителите по екологията, гражданите, ползващи кофите за боклук.

Както по-рано съобщихме, Община Варна ще монтира и стационарни камери, но и мобилни, които ще се местят на всички локации, за които има сигнали на гражданите, че има проблем с чистотата. Мярката е част от комплексните действия по подобряване на чистотата в града, към която кметът няколко пъти вече отправи забележка.

Монтирането на преместваемите камери вече се реализира във всички райони на Варна. Примерът с картината, която прилагаме, е от монтирана вчера преместваема камера в района зад Фестивалния и конгресен център. На платформата https://signal.varna.bg/ гражданите могат да изпращат снимки със замърсени места, за да се насочва видеонаблюдението именно там и да се установява бързо причината за проблема.

ПРОЧЕТИ
41 сигнала за пожари са постъпили само на 14 юли в РД ПБЗН – Варна

Продължава и миенето на централните градски части, както и санкциите за юридически и физически лица, които изхвърлят отпадъци нерегламентирано. Извършва се и проверка на договорите на фирмите и заведенията със сметоизвозващи фирми, в някои от които се установяват проблематични практики, по които се извършват проверки. Проведен е разговор със сметопочистващата фирма за осигуряване на работници по чистотата във връзка с увеличения туристически поток и по повод традиционната миграция на работната ръка към курортите. На базата на картината от камерите при ежедневен режим ще се оптимизират дейностите по поддържането на чистотата.

Абонамент за новините в Telegram