С възлагателно писмо до австрийската фирма “Рийглер Рийве Архитекти ЦТ” ГМБХ, Австрия (архитектурна къща), Община Варна вчера възложи изработване на инвестиционен проект за Нова учебна база на математическа гимназия „Д-р Петър Берон” във Варна.

Фирмата е избрана след провеждане през м. юли-август 2023 г. на открита процедура, като е предложила да изработи идейния и технически проект за сумата от 680 000 лева без ДДС. По-късно, в началото на м. ноември 2023 г., предходното ръководство на Общината е сключило договора с тях. Срокът на идейното проектирането е 45 дни, а на техническото – 60 дни. Финансирането на проектирането е със средства на Община Варна.

Абонамент за новините в Google

“Поставяме начало на изграждането на дългоочакваната нова учебна база на Математическата гимназия”, коментира кметът на Варна Благомир Коцев по повод възлагането на проектирането.

“Радвам се да съобщя, че сроковете са обозрими. Много начална част от строително-ремонтни работи се надяваме да можем да започнем още от края на 2024 г., а в двугодишните разчети сме предвидили и бюджет за следващата”, каза още Коцев на координационна среща по проекта.

ПРОЧЕТИ
Пожар вилня в село Чернево

Припомняме, че индикативната стойност на проекта, преди да е направено проектирането, е около 60 милиона лева за около 3 години. Община Варна заложи значителен ресурс от общата сума нужна за изграждането на новата сграда през 2024 г. – около 8 719 800 лв., за да има бърз напредък по проекта.

Ресурсът бе одобрен при приемането от Народното събрание на Държавния бюджет за 2024 г., като част от списъка с 51 инвестиционни проекта на Община Варна, готови за строеж със строително разрешително или в напреднала готовност за техническо проектиране. Както съобщихме по-рано, за тези 51 проекта Община Варна ще разполага с обща сума от 100 милиона лева през тази година, като за изграждането на МГ са осигурени около 9 % от ресурса, наличен за града.

Абонамент за новините в Telegram