Проектът на бюджета за 2024 г. е в много напреднала фаза идо края на деня в сряда ще бъде публикуван, стана ясна на оперативката

По нареждане на кмета Благомир Коцев Община Варна ще поиска за управление и стопанисване от Областна администрация Младежката площадка и атракционното съоръжение, което преди години е функционирало като летен бобслей

Абонамент за новините в Google

Проектът на бюджета на Община Варна за 2024 г. е в много напреднала фаза и до края на деня в сряда планираме да бъде публикуван. Остават последни уточнения по макрорамката, финализиране на оптимизацията на щата и детайли по някои приходни и разходни процеси. Това заяви заместник-кметът по финансите и местните данъци и такси Христо Рафаилов по време на редовната оперативка при кмета Благомир Коцев днес.

Между 10-15 % съкращения на щата в администрацията са поискали представители на Общинския съвет, съобщи заместник-кметът по правните въпроси Диан Иванов и разпореди всички дирекции и районни кметства да представят до утре, 16 януари, предложения за съкращаване на щатовете си. Такава оптимизация ще позволи да бъдат направени реформи, администрацията да заработи по-ефективно и да се актуализират възнагражденията, бе обсъдено още на срещата.

От утре, 16 януари, започва и разчистване от диворастящи храсти на близо 80 парцела в Морската градина – от Зоопарка в посока на Север. За това докладва директорът на общинското предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. След почистването на растителността ландшафтни архитекти ще направят огледи и ще изготвят становища за последваща санитарна резитба или цялостно премахване на опасни дървета в Морската градина. Припомняме, че въпросните парцели поетапно бяха прехвърлени от Областна администрация – Варна за управление към Общината. По думите на Аргиров, общата площ на всички парцелите надхвърля 100 декара и разчистването ще отнеме около 6 месеца.

По нареждане на кмета Благомир Коцев, Община Варна ще подготви документи и ще поиска от Областна администрация първоначално достъп, а впоследствие и управление и стопанисване и на Младежката площадка, която е в окаяно състояние. Теренът вече два пъти е искан при предходното управление, но прехвърлянето е било отказано. Кметът нареди още да се поиска за управление и бившия атракцион, който преди години е функционирал като летен бобслей. Целта е двата обекта да бъдат почистени и възстановени.

ПРОЧЕТИ
Пожар затвори поликлиниката във варненския квартал "Владиславово"

Кметът Коцев разпореди също да се изготви списък, придружен с карта, за всички терени общинска собственост, които са отредени за озеленяване и на тях могат да бъдат изградени паркове. По думите на директора на дирекция „Общинска собственост“, най-много такива площи има в районите „Вл. Варненчик“, „Младост“ и по-малко – в „Приморски“.

Община Варна трябва да започне да предприема стъпки и залага средства в бюджета за ремонт на сгради, които са недвижима културна ценност, каза още Коцев. Директорът на дирекция „Общинска собственост“ докладва, че сред старите сгради има такива, в които частично има собственост на общината, а 100% общинска собственост е само къщата на ул. „Преслав“ № 22. Днес на кмета бе представен и анализ на сградите, в които общината притежава съсобственост, както и мерките, които могат да се предприемат по естетизирането им, съгласно закона и правния статут.

Заместник-кметът по сигурността Илия Коев съобщи, че се правят срещи с  ОД на МВР по повод вандалските прояви, посегателствата над уличното осветление и опазването на общинска собственост. Той посочи, че предстоят системни оперативни дейности за справяне с този вид престъпност.

Обсъдиха се също и етапите на готовност на енергийното обследване на сгради общинска собственост, анализите на състоянието на уличното осветление, остойностяването на щетите от бедственото положение, които следва да се възлагат за отстраняване.

Абонамент за новините в Telegram