Събитието ще се проведе на 8 май от 10 ч. до 18 ч. и на 9 май от 10 ч. до 17 ч. в Юнашкия салон

29 училища ще се включат в инициативатаОбщина Варна организира Панорама на средното образование. Във форума ще участват професионални и профилирани гимназии, средни училища, както и фирми – работодатели, които инвестират в обучението на ученици, като осигуряват производствени практики в реална работна среда.

Абонамент за новините в Google

Събитието ще се проведе на 8 май от 10 ч. до 18 ч. и на 9 май от 10 ч. до 17 ч. в Юнашкия салон. Организатор е дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, със съдействието на Регионалното управление по образование и Центъра за кариерно ориентиране.

Традиционно събитието представя актуалните профили и професии в средното образование за предстоящата учебна година пред кандидат-гимназисти и техните родители. Целта е да подпомогне учениците от седми клас и техните родители при избора на училище чрез предоставяне на информация за възможностите за продължаване на образованието в гимназиален етап.

Специалностите от професии и профили, включени в държавния план-прием за предстоящата 2024/2025 учебна година ще представят:

1. Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“

2. Професионална гимназия по електротехника

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 16 май

3. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

4. Спортно училище „Георги Бенковски“

5. Средно училище „Елин Пелин“

6. Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“

7. Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“

8. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“

9. Първа езикова гимназия

10. Средно училище „Димчо Дебелянов“

11. Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“

12. Професионална техническа гимназия

13. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“

14. Средно училище „Гео Милев“

15. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“

16. Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“

17. Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин”

18. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“

19. ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“

20. Средно училище „Неофит Бозвели“

21. Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“

22. Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“

23. Средно училище „П. Кр. Яворов”

24. Средно училище „Любен Каравелов”

25. Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“

26. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

27. Седмо средно училище „Найден Геров“

28. Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

29. Частно средно училище „Аз съм българче“

Абонамент за новините в Telegram