Крайният срок за подаване на документи за двете позиции е 17 май

Община Варна обяви подбор за набиране на кандидати за заемане на длъжностите старши и главен експерт в отдел „Общинска инфраструктура“ на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Абонамент за новините в Google

За първата позиция – старши експерт „Водоснабдяване и канализация”, минималните и специфични изисквания са: степен на завършено образование – бакалавър, професионална област – технически, социални, стопански или правни науки. Изисква се и една година професионален опит. В допълните изисквания към кандидатите са включени добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника. За повече информация на адрес: https://www.varna.bg/bg/2230.

За позицията главен експерт „Управление на екологични проекти” в същата дирекция, минималните специфични изисквания са: степен на завършено образование – бакалавър, професионална област – технически науки. Необходим е и две години професионален опит в областта. Добрата компютърна грамотност и работа с офис техника, също са включени в допълнителните изисквания. За повече информация на адрес: https://www.varna.bg/bg/2426.

ПРОЧЕТИ
Тежка катастрофа отне живота на младеж от Любен Каравелово по пътя Варна - Добрич

Подборът за заемане и на двете длъжности ще се проведе чрез събеседване. Документите за участие се представят в срок до 18:00 часа на 17.05.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите. Телефон за контакт: 052/820-171, Лице за контакт: Дора Кръстева.

Абонамент за новините в Telegram