За престъплението е сезирана прокуратурата

Имуществена санкция в размер от 5 000 лв. до 10 000 лв., съгласно Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна, ще бъде наложена на собственика, който без разрешение е отрязал 80 декоративни и горски дървета в имота си в местност „Атанас Тарла“ в район „Владислав Варненчик“.

Абонамент за новините в Google

На 26.02.2024 г. в Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ („ЕООС“) е постъпил сигнал от гражданин за незаконна сеч.  Извършената на място съвместна проверка от служители на Дирекциите ЕООС и Инженерна инфраструктура и благоустройство (ИИБ) установява, че в имота са отсечени 30 липи, 10 кедъра, 6 бора, 7 дъба, 10 броя мъждрян, 3 бряста, 3 клена, един явор, 3 чинара, 5 ясена и 1 орех. Установено е още, че за имота няма издадена заповед от компетентен орган за изсичане на дървесната растителност.

По информация на Дирекция ИИБ през месец април 2023 г. собственикът е подал молба да му бъде разрешено да разчисти имота си от сухи и полусухи дървета и храсти, за да може да трасира неговите граници. След направения тогава специализиран оглед му е разрешено единствено почистване и премахване на самораслата храстова растителност и на саморасли дървесни издънки с диаметър до 6 см. В доклада от специализирания оглед също се упоменава, че към момента на инспекцията собственикът не е поискал разрешение за премахване на дървета.

ПРОЧЕТИ
Започнаха срещи за координиране дейността на институциите за изборите във Варна и областта

Наредбата на Община Варна за опазване на озеленените площи предвижда декоративни дървета и храсти в частни имоти да се преместват, отсичат или изкореняват в определени случаи и само с писмено разрешение от кмета на Община Варна. Такава заповед не е издавана.

Собственикът на имота и собственикът на МПС, което са ползвали извършителите на сечта, са идентифицирани със съдействието на Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ и Общинска полиция. Сезирана е прокуратурата, тъй като извършеното нарушение се наказва според Наказателния кодекс.

Абонамент за новините в Telegram