Община Варна, като партньор по проекта „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, Компонент 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., стартира кампания за набиране на приемни семейства под надслов „Стани приемен родител, дари обич на дете“. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на кампанията, която се провежда съвместно с Агенцията за социално подпомагане, е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Дейностите по кампанията включват набиране, оценяване и утвърждаване на кандидатите за приемни семейства, обучение и взаимно адаптиране, а впоследствие и настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, както и осигуряване на подкрепа и наблюдение от социалните работници.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Спипаха млад девненец с дрога

Периодът за утвърждаване на кандидат-приемен родител включва проучване и оценка на кандидатите в рамките на 4 до 6 календарни месеца от датата на подаденото заявление по местоживеене, както и обучение. За дейността е предвидено месечно финансово възнаграждение.

Лицата, които желаят да станат приемни родители, трябва да подадат „Заявление за полагане на приемна грижа“ по образец до доставчика  – Община Варна. То се адресира до кмета на Община Варна, а документите се подават в Информационния център или деловодството на общината. Когато кандидатът е от друго населено място, подава заявление по образец до кмета на съответната община по местоживеене. Необходимо условие е тя да бъде партньор по проекта „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, Компонент 1.

Абонамент за новините в Telegram