град Вълчи дол
© Devnya.online

Одобрен е проект на‭ ‬Община Вълчи дол с наименование‭ „‬Основен ремонт на ул.‭ „‬Хр.‭ ‬Смирненски‭“ ‬от о.т.‭ ‬227‭ ‬до о.т.193,‭ ‬ул.‭ „‬Черно море‭“ ‬от о.т.‭ ‬230‭ ‬до о.т.‭ ‬182‭ ‬и ул.‭ „‬Иван‭ ‬Вазов‭“ ‬от о.т.‭ ‬183‭ ‬до о.т.‭ ‬191,‭ ‬град Вълчи дол‭“‬,‭ ‬Етап I‭ „‬Основен ремонт на ул.‭ „‬Хр.‭ ‬Смирненски‭“ ‬от о.т.‭ ‬227‭ ‬до о.т.193,‭ ‬ул.‭ „‬Черно море‭“ ‬от о.т.‭ ‬183‭ ‬до о.т.‭ ‬182‭ ‬и ул.‭ „‬Иван Вазов‭“ ‬от о.т.‭ ‬183‭ ‬до о.т.‭ ‬191,‭ ‬град Вълчи дол‭“‬.
Ремонтът на участъците от ул.‭ „‬Хр.‭ ‬Смирненски‭“‬,‭ ‬ул.‭ „‬Черно море‭“ ‬и ул.‭ „‬Иван Вазов‭“ ‬обхваща следните основни дейности:‭ ‬подмяна на част от съществуващи бетонови бордюри,‭ ‬технологично фрезоване и профилиране на съществуващи асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон‭ (‬неплътна‭ ‬и плътна смес–с мин.‭ ‬дебелина‭ ‬4‭ ‬см.‭)‬.‭

Проектът цели подобряване на публичната инфраструктура за населението от гр.‭ ‬Вълчи дол,‭ ‬а реализацията му ще повлияе пряко на икономическото развитие и конкурентоспособността в общината,‭ ‬тъй като ще осигури подобряване качеството на уличната мрежа в града и неговия облик.‭

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 15 май

Предвижда се подобряване на условията за транспортно обслужване на всички имоти и пресечки на цитираните улични участъци.‭ ‬Ще се подобрят експлоатационните качества на част от уличната мрежа,‭ ‬което ще‭ ‬повиши привлекателността на гр.‭ ‬Вълчи дол като място за живеене.

Освен това,‭ ‬предвидената дейност напълно съответства на залегналите цели и приоритете на СВОМР на МИГ Възход-‭ ‬Ветрино,‭ ‬Вълчи дол,‭ ‬Провадия и на Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол‭ ‬2021-2027г.

Срок за изпълнение на проекта:‭ ‬36‭ ‬месеца

Средства за извършване на ремонта:‭ ‬219‭ ‬496.12‭ ‬лева,‭ ‬чрез‭ ‬МИГ‭ „‬Възход‭ ‬-‭ ‬Ветрино,‭ ‬Вълчи дол,‭ ‬Провадия‭“‬,‭ ‬мярка‭ ‬7.2‭ ‬Инвестиции в създаването,‭ ‬подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура‭ ‬от Програмата за развитие на селските райони

Абонамент за новините в Telegram