болница, доктор, лекар, медицина
Снимка: Public domain

Една от темите, които са били обсъждани между Областния управител Андрияна Андреева и кметът на Провадия Жоро Илчев е по отношение на транспортните проблеми, свързани с автобусния парк . Там на дневен ред е обсъждането на идеята да се създаде общинско търговско дружество, което да закупи на лизинг автобуси, необходими за транспортното обслужване на района. Като положителен резултат за трафика в града общината отчита въведената забрана за преминаване на тежкотоварния трафик по пътя Айтос – Провадия.

На дневен ред пред община Провадия е изграждането на околовръстен път, който е на етап провеждане на процедура за създаване на идеен проект.

Абонамент за новините в Google

За разрешаване пред общината в Провадия стои и въпросът с остарялата материална база на Поликлиниката и болницата в града. Необходими са средства за ремонт на здравните заведения. В Провадия вече е изграден ЦСМП, който обаче все още не е въведен в експлоатация. Този проблем стои и пред други общини в района. Община Провадия ще търси подкрепа и съдействие от Областна администрация – Варна за поставяне на проблема пред МЗ.

ПРОЧЕТИ
105 полицаи положиха клетва, преди да встъпят в редиците на МВР

Сред проектите, които община Провадия реализира са поетапната подмяна на уличното осветление, предстои и саниране на 3 жилищни блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Община Провадия отчита новоизградени пристройки към училища и детски градини, много от които са обновили и материалната си база. В ход са ремонтните дейности на Младежкия дом в Провадия, облагородено е и парково пространство в района. Протича 3-ти етап от модернизацията на централна градска част.

За разлика от много общини, Провадия няма проблеми с канализацията и с водопреносната мрежа. Нещо повече. Работи се в насока свързване на извор с минерална вода към Провадия като се прокарват тръби и се изграждат помпени станции. Общината участва и в проекти за подобряване на пътната инфраструктура.

Провадия се гордее, че е най-старият град в Европа и утвърждава туристически маршрути крепостта Овеч и Солниците.

Абонамент за новините в Telegram