Община Долни чифлик организира фотоконкурс на тема „Природно и морско културно наследство на Черно море“. Инициативата ще се проведе по проекта  “Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 48 349,49 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик, съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Целта на проекта, изпълнението на който ще продължи до 30.11.2023 г., е да се повиши туристопотокът и да се разнообразят културният и социален живот в Долни чифлик, както и да се популяризира територията на МИРГ като добро място за инвестиции и туризъм.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Утвърдиха регионална програма по заетост за област Варна

Като част от проекта местната администрация организира провеждането на фотоконкурс, чиято идея е да покаже природното и морско културно наследство на Черно море. В състезанието могат да се включат любители и професионални фотографи, които са заснели вдъхновяващи моменти и красиви черноморски пейзажи. Всеки автор може да участва с до три свои снимки. Фотографиите трябва да бъдат изпратени за участие в конкурса до 20.09.2023 г. на електронна поща [email protected].

Информация и подробности за провеждането на фотографското състезание могат да бъдат получени от администрацията на Община Долни чифлик. 

Абонамент за новините в Telegram