Агрополихим с ново инвестиционно предложение в Девня

193
Лисичата опашка на Агрополихим в Девня
Снимка: Facebook / Ayşee Erdoğan

Община Девня уведомява жителите на града, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с ново инвестиционно предложение на Агрополихим.

Срещата ще се проведе на 11 юли 2023 г. от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Девня.

Става въпрос за обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и всички приложения към него, свързани с инвестиционното предложение за преустройство на цех „Натриев триполифосфат (НТФ)“ за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и микроелементи и разширение на складовото стопанство за фосфорна киселина.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, включително оценката по чл. 99А, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и информацията по чл. 99Б, ал. 1 от ЗООС за предприятия с висок рисков потенциал, ще бъдат на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в стая 27 на сградата на Община Девня. Също така, докладът и информацията ще бъдат достъпни и на интернет страницата на Община Девня в раздел „Обяви, търгове, съобщения“ в периода от 08 юни 2023 г. до 11 юли 2023 г.

ПРОЧЕТИ
Шламопровод на Солвей Соди не издържа на налягането! Вода хвърчи във въздуха!

Писмени становища могат да бъдат представяни както на място в Община Девня, така и по време на срещата за обществено обсъждане.