Община Девня ще получи евросредства по проект за разработване на стратегии за местни инициативни групи

123
Община Девня ще получи евросредства по проект
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Проектни предложения за учредяването на седем местни инициативни групи на територията на Област Варна за периода 2023-2027 г. са получили одобрение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Това съобщиха от Областния информационен център.

Проектът на Община Девня „Подготвителни дейности по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Суворово“ е на стойност 47 202, 64 лв. МИГ „Долни чифлик и Бяла“ ще инвестира 38 910 лв. в „Подготовка на стратегия за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ за програмен период 2023 – 2027 година“, а МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще подготви Стратегия за ВОМР с финансиране от 48 244 лв.

По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ се финансират дейности, свързани с учредяване на местни инициативни групи, популяризиране на подхода ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност, координация на изпълнението на подготвителните дейности.