Днес, 18 декември 2023г. на официална церемония в Минитерство на туризма, кметът на община Дългопол, г-н Георги Георгиев подписа договор за изпълнение на проект: „Открий миналото, Преживей настоящето в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени
черноморски общини (DISCOVERY)” .
Проектът бе одобрен в рамките на „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ на Министерство на туризма, и през следващата година ще се изпълнява в партньорство с общините Провадия и Долни Чифлик и две частни компании: Фрапорт Туин старт Фрапорт Туинстар Еърпорт Мениджмънт АД и Франга ООД.
Ще бъдат разработени интегрирани туристически пакети обхващащи наличните ресурси, местни дадености и наследство на трите общини, които ще бъдат широко рекламирани на българския и полския туристически пазар. Проектът набляга на дигиталната реклама, като за целта ще бъдат създадени иновативни дигитални приложения – интегрирана платформа, система за дигитални резервации и рекламни клипове, които ще бъдат представени на международни туристически изложения в София, България и Варшава, Полша.
Целта е малките общини, разположени около големия туристически притегателен център Варна да получат широка популярност и да се превърнат в привлекателни дестинации за идващите туристи от Полша, а специален акцент ще бъде засилване на целогодишния туризъм по тези места.
Общата сума на проекта е 398580,00 лв. като Министерството осигурява 60% от финансирането, а останалите 40% се покриват от партньорите.
Проект DISCOVERY стартира на 1 януари 2024г. и ще се изпълнява през цялата 2024г.

Абонамент за новините в Telegram