Община Белослав ще изгради фотоволтаични централи с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Белослав“ е на стойност 975 740, 88 лв.Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел е да се постигне значителна икономия на енергия, респективно и на финансови средства. Допълнително е направена оценка на спестените количества емисии на въглероден диоксид, генерирани при производството на електрическата енергия от конвенционалните централи. Тези с фотоволтаици са дoĸaзaнo щадящи за oĸoлнaтa cpeдa, ĸaтo cъщeвpeмeннo c тoвa възвpъщaт инвecтициятa мнoгoĸpaтнo, намалявайки драстично сметките за електроенергия.

ПРОЧЕТИ
Отвориха телефонна линия за сигнали при пожари

В рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени фотоволтаични инсталации за покриване на собствените нужди на четири сгради – общинска собственост. Това са общинската администрация на Белослав и детските градини „Дора Габе“ в с. Езерово, „Незабравка“ в с. Страшимирово и „Първи юни“ в гр. Белослав. Предвиден е монтаж на фотоволтаични панели с различна пикова мощност според нуждите на обектите, съставени от монокристални клетки, с положителен толеранс на мощността, ефективност, температурен коефициент, с висока устойчивост на вятър и повреди от градушка и отговарящи на международните стандарти за качество.

Проектът е стартирал на 4.01.2024 г. и ще продължи до 15.09.2025 г.