Община Белослав подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
DSC images.
Общинска администрация Белослав уведомява гражданите на общината, че във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година организира дежурство в общинска администрация и кметствата на територията на общината на 14.10.2023 година / събота/ от 9.00 до 17.00 часа за приемане на заявления:
за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
За гласуване по настоящ адрес
Организирано е дежурство на 21.10.2023 година /събота/ от 9.00 до 17.00 часа в общинска администрация и кметствата на община Белослав за подаване на заявления
– За отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Абонамент за новините в Telegram