На 11.05.2024г. се подписа споразумение за сътрудничество между Oбщина Белослав и Община Тараклия (Република Молдова) с цел съвместната реализация на проекти за насърчаване и развитие на местната икономика и туризъм.

Кметът на Община Тараклия- Вячеслав Лупов беше в община Белослав за сключване на споразумение за побратимяване между двете общини.

Абонамент за новините в Google

Кметът на Община Белослав- инж. Деян Иванов и кметът на Община Тараклия -Вячеслав Лупов потвърдиха единодушно решението да запазят сърдечни и приятелски отношения, с цел развитие и благополучие на двете населени места, обединени от общо желание за съвместно сътрудничество. Двете общински администрации, изказаха намерение да реализират съвместни проекти за сътрудничество, при възможност и финансирани от Структурните фондове на Европейски съюз, други финансови механизми и донорски програми.

ПРОЧЕТИ
Честит празник! Отбелязваме 24 май, Денят на българската просвета и култура!

Това споразумение поставя основите на едно бъдещо партньорство на общинско ниво за създаване на диалог между побратимените общини в духа на новото време и европейското единство.

На официалните гости – кметът на община Тараклия- Вячеслав Лупов, Марта Кеменчеджи – заместник-кмет и Татяна Дереволкова – Гл. експерт “връзки с обществеността” , бяха представени забележителностите на нашата община. Те гостуваха на фолклорния кулинарен празник в град Белослав, където се заредиха с пролетно и позитивно настроение, наслаждавайки се на хубавата българска народна музика и български народни танци.

Абонамент за новините в Telegram