Община Аврен подменя уличното осветление в седем села

20

Oбщина Аврен спечели първия си проект по Плана за възстановяване. Това съобщи кметът на общината Емануил Манолов. Със 702 000 лв. ще бъдат с изцяло подменено с енергоспестяващо модерно LED осветление в селата Аврен, Бенковски, Болярци, Дъбравино, Здравец, Равна гора и Царевци.

Освен модернизацията на осветлението, ще има и изградени фотоволтаици в три от населените места, които ще захранват уличната мрежа. След подписване на договора за финансиране ще се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител и ще се пристъпи към изпълнение.

“Изпълнението на проекта ще допринесе за сериозно намаление на сметките за ток за улично осветление и по естетична жилищна среда”, каза Манолов.

Отделно от проекта, със собствени средства община Аврен приключва и пълната подмяна на старите лампи с нови LED тела в с. Садово. Успоредно с това ще се инвестира и в пълното обновяване със 700 бр. нови осветителни тела в селата Приселци и Близнаци до края на месец юни.

“Програмата на община Аврен е до месец октомври всички населени места да имат изцяло модернизирано осветление като ще обърнем внимание и на улиците, на които няма стълбове или окабеляване, като заедно с новите лампи ще доокомплектоваме системата”, каза в заключение Емануил Манолов.