Община Аксаково обявява, че с Решение № 6.4/24.01.2024г. от Протокол № 6/24.01.2024г. на Общински съвет – Аксаково е открита процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД, за срок от три години.

С пълните условия за провеждане на конкурса може да се запознаете на интернет страницата на Община Аксаково –  www.aksakovo.bg, секция „Новини“, както и в раздела на Общински съвет – Аксаково, секция „Съобщения“ –  https://aksakovo.bg/section-181-content.html